Παραλαβές και αποστολές σε φοιτητές

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την παράδοση και αποστολή των συγγραμάτων σας.

Κατά την προσέλευση και παραλαβή, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το PIN και έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Για πληροφορίες σχετικά με αποστολές, παρακαλώ τηλεφωνήστε στα: 2107563355, 6936188329.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής και αποστολής: Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑ

KATAΣTHMA GURUZZ

ΕΥΔΟΞΟΣ: Συγγράματα παραδόσεις και αποστολή μέχρι Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.
ΤΗΛ. 2107563355

X