Εκδόσεις Media Guru. Φ.Παπανίκα και Σια ΟΕ. Ρευστοδυναμικές μηχανές, Εφαρμοσμένη ρευστομηχανική, Τεχνολογία φυσικού αερίου.

ΕΥΔΟΞΟΣ: Συγγράματα παραδόσεις και αποστολή μέχρι Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.
ΤΗΛ. 2107563355

X